impressum  
 

malilogo
dvotjednik za poljoprivredu,
proizvodnju hrane, selo i ljubitelje životinja

List izlazi svakih 14 dana.
Cijena 12.00 kuna, 4 EUR, 4 KM, 80 DIN

GLAVNA UREDNICA:
Roberta Sorić, dipl.ing.agr.
roberta.soric@agroglas.hr

UREĐIVAČKI ODBOR:
Renata Prusina, dipl.ing.agr.
zamjenica gl.urednice
renata.prusina@agroglas.hr

Damir Svoboda,
urednik Agroturizma
damir.svoboda@gagroglas.hr

Ljiljana Kovačević
urednica Agrohobija
ljiljana.kovacevic@agroglas.hr

MARKETING I PROMOCIJA:
Tomislav Sekulić (tel. 223-113)
tomislav.sekulic@agroglas.hr

SURADNICI:
prof. dr.sc.Mirjana Baban
Ljerka Bobalić
Sinaj Bulimbašić
Diana Janković Čoko
Tomislav Drezga
Gorana Holub Veršić
Vjeko Hudolin
prof.dr.sc. Danijel Jug
Duško Kliček
Milan Kramer
Damir Maričić

 

Ivan Marjanica
Stjepan Mesarić
Ivica Prpić, dipl.ing
Tomislav Radić
Verica Rebrina
Tamara Rehak, dipl.ing
mr.sc. Teo Sanseović
prof.dr.sc. Đuro Senčić
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević,
Damir Škrtić, dr. vet.med
mr.sc. Milorad Šubić

TEHNIČKO UREĐENJE:
Glas Slavonije d.d.
Osnivač, nakladnik i tiskar:
31000 Osijek, Hrvatske Republike 20

UPRAVA:
Ivan Šimić, ing.predsjednik,
Marijan Beljan, dipl.oec., član uprave
Broj žiro-računa kod Zagrebačke banke d.d.:
2360000-1102250950

Telefoni:
031/223-223 (centrala),
223-282, 223-283, 223-284 (redakcija),
223-234 (besplatni mali oglasi),
223-140 (pretplata)
Telefax:
031/223-285


Prilozi u Agroglasu temelje se na stručnosti autora
i Agroglas ne odgovara za slučaj štete.
Pretisak preporučen i dopušten
uz naznaku "iz Agroglasa".

Agroglas je sastavni dio Hrvatske press grupe te se
tekstovi iz naših novina mogu naći i u Novom listu,
Zadarskom listu te Glasu Istre.

Rukopisi i fotografije se ne vraćaju.

Web design: Darko Nađ

 

 
 
 
 
 
 

 

Dizajn: Glas Slavonije ::: © 2012. ::: Sva prava pridržana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioneer Hrvatska