impressum  
 

malilogo
dvotjednik za poljoprivredu,
proizvodnju hrane, selo i ljubitelje životinja

List izlazi svakih 14 dana.
Cijena 12.00 kuna, 4 EUR, 4 KM, 80 DIN

GLAVNA UREDNICA:
Renata Prusina, dipl.ing.agr.
renata.prusina@agroglas.hr

UREĐIVAČKI ODBOR:
Vesna Latinović, dipl.iur.
urednica Agroturizma i Agrohobija
vesna.latinovic@agroglas.hr


Tihana Eršek Cicvarić, dipl.ing.agr.
tihana.ersek.cicvaric@agroglas.hr


MARKETING I PROMOCIJA:
Tomislav Sekulić, dipl.ing.agr. (tel. 223-113)
tomislav.sekulic@agroglas.hr

SURADNICI:
prof. dr.sc.Mirjana Baban
Vjeko Hudolin, ing.agr.
prof.dr.sc. Danijel Jug

 Ivica Prpić, dipl.ing
Tomislav Radić
mr.sc. Teo Sanseović
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević,
Zdenka Rupčić, dipl.ing.agr.
Goran Gazdek

TEHNIČKO UREĐENJE:
Glas Slavonije d.d.
Osnivač, nakladnik i tiskar:
31000 Osijek, Hrvatske Republike 20

UPRAVA:
Ivan Šimić, ing.predsjednik,
Marijan Beljan, dipl.oec., član uprave
Broj žiro-računa kod Zagrebačke banke d.d.:
2360000-1102250950

Telefoni:
031/223-223 (centrala),
223-282, 223-283, 223-284 (redakcija),
223-234 (besplatni mali oglasi),
223-140 (pretplata)
Telefax:
031/223-285


Prilozi u Agroglasu temelje se na stručnosti autora
i Agroglas ne odgovara za slučaj štete.
Pretisak preporučen i dopušten
uz naznaku "iz Agroglasa".

Agroglas je sastavni dio Hrvatske press grupe te se
tekstovi iz naših novina mogu naći i u Novom listu,
Zadarskom listu te Glasu Istre.

Rukopisi i fotografije se ne vraćaju.

Web design: Darko Nađ

 

 
 
 
 
 
 

 

Dizajn: Glas Slavonije ::: © 2012. ::: Sva prava pridržana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioneer Hrvatska