kontakt  

 

 

 

GLAVNI UREDNIK:
Ivica Korman, dipl. nov. (223-117)
ivica.korman@agroglas.hr

UREÐIVAČKI ODBOR:
Vesna Latinović, dipl.iur.

vesna.latinovic@agroglas.hr

Tihana Eršek Cicvarić, dipl.ing.agr.

tihana.ersek.cicvaric@agroglas.hrMARKETING I PROMOCIJA :
Tomislav Sekulić, dipl.ing.agr. (tel. 223-113)
tomislav.sekulic@agroglas.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizajn: Glas Slavonije ::: © 2012. ::: Sva prava pridržana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioneer Hrvatska